4407_0620
4407_0620
kostra
2019-04-25T14:25:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Hol, faktaark Plan, byggesak og miljø Hol

KOSTRA nøkkeltall

Hol - 0620 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hol Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 7 7 9 172 194 156 180 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 242 192 270 244
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 30 30 38 40 44 45 41 45 48 43 46 45 48 43 46 36 37 36 30
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 343 283 321 287 7 968 7 550 7 018 7 134 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 11 196 10 684 10 506 9 918
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 162 .. 189 0 4 600 0 2 704 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 6 588 0 3 714
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 12 14 .. 16 13 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 47 17 44 .. 36 26 38 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 32 29 30
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 16 81 13 43 21 19 16 18 19 22 18 20 19 22 18 20 16 20 18 19
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. 8 .. 0 32 74 98 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 306 478 208
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 12 .. .. 446 456 446 240 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 250 334 726 458
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 80 .. .. .. 89 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 97 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 40 .. .. .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 79 .. .. .. 74 69 86 67 84 86 86 81 84 86 86 81 92 92 94 94
Netto endring i antall boliger (antall) antall -13 11 .. .. 1 326 1 090 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 266 3 276 0 0

Kontakt