KOSTRA nøkkeltall

Hol - 0620 (Buskerud)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hol Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 35 040 34 453 38 183 42 080 45 489 31 654 33 186 35 098 36 594 40 597 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 21 567 22 931 23 909 25 869 27 538 21 567 22 931 23 909 25 869 27 538 21 567 22 931 23 909 25 869 27 538
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 301,2 299,6 297,1 313,3 307,6 385,1 379,1 387,7 388,7 424,3 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 262,7 269,7 275,6 282,5 292,6 262,7 269,7 275,6 282,5 292,6 262,7 269,7 275,6 282,5 292,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 35,9 35,8 37,0 43,4 39,2 32,6 33,2 32,9 33,1 33,4 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 30,3 30,6 30,2 31,3 32,3 30,3 30,6 30,2 31,3 32,3 30,3 30,6 30,2 31,3 32,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 67,7 69,3 71,8 70,7 72,3 74,7 76,1 76,1 76,4 76,3 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 73,6 74,4 74,8 75,1 76,5 73,6 74,4 74,8 75,1 76,5 73,6 74,4 74,8 75,1 76,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,43 0,41 0,42 0,44 0,42 0,54 0,52 0,53 0,53 0,56 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,48 0,49 0,51 0,53 0,57 0,48 0,49 0,51 0,53 0,57 0,48 0,49 0,51 0,53 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 47,9 45,8 46,2 42,8 42,9 38,7 38,6 38,5 38,2 38,2 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 35,6 34,5 33,6 31,7 29,8 35,6 34,5 33,6 31,7 29,8 35,6 34,5 33,6 31,7 29,8
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 24,1 29,5 27,3 32,2 31,3 39,0 39,1 39,7 24,3 40,0 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 45,8 46,2 46,2 46,5 46,5 45,8 46,2 46,2 46,5 46,5 45,8 46,2 46,2 46,5 46,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,5 13,4 11,6 12,8 10,9 15,5 14,8 14,4 13,8 13,5 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 10,7 11,2 10,9 10,6 9,9 10,7 11,2 10,9 10,6 9,9 10,7 11,2 10,9 10,6 9,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 87,5 86,9 90,3 91,0 90,2 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 87,0 88,9 93,2 93,6 93,8 87,0 88,9 93,2 93,6 93,8 87,0 88,9 93,2 93,6 93,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 118 3 410 3 763 4 192 4 614 3 261 3 431 3 557 3 768 4 053 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 415 3 587 3 785 4 060 4 388 3 415 3 587 3 785 4 060 4 388 3 415 3 587 3 785 4 060 4 388
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,7 4,7 0,9 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 2,2 2,6 2,4 2,5 2,6 2,2 2,6 2,4 2,5 2,6 2,2 2,6 2,4 2,5 2,6
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,35 0,32 0,36 0,55 0,54 0,49 0,50 0,47 0,51 0,51 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,71 0,75 0,67 0,70 0,71 0,71 0,75 0,67 0,70 0,71 0,71 0,75 0,67 0,70 0,71
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 2,27 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,75 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,81 0,74 0,68 0,72 0,69 0,81 0,74 0,68 0,72 0,69 0,81 0,74 0,68 0,72 0,69
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,2 8,2 7,9 9,2 7,7 5,9 6,2 6,2 6,4 6,8 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,6 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,7 4,9 5,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,1 16,8 17,0 17,7 16,0 13,8 14,3 15,3 15,8 16,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 9,8 10,6 10,6 10,7 11,0 9,8 10,6 10,6 10,7 11,0 9,8 10,6 10,6 10,7 11,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,2 12,1 11,3 13,4 14,4 10,2 10,5 11,1 10,9 11,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 10,2 10,3 10,4 10,3 10,3 10,2 10,3 10,4 10,3 10,3 10,2 10,3 10,4 10,3 10,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 73,1 91,4 98,4 82,4 79,1 48,7 55,8 55,8 62,8 63,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 27,2 28,9 30,6 31,5 36,3 27,2 28,9 30,6 31,5 36,3 27,2 28,9 30,6 31,5 36,3
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 28,2 92,3 72,7 86,8 89,7 81,1 77,4 77,1 91,4 68,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 85,1 93,1 89,4 96,4 89,0 85,1 93,1 89,4 96,4 89,0 85,1 93,1 89,4 96,4 89,0
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt