KOSTRA nøkkeltall

Hobøl - 0138 (Østfold)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hobøl Kostragruppe 01 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 129 147 138 128 125 108 109 113 114 138 105 108 114 122 112 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,64 0,74 0,64 0,57 0,50 0,76 0,74 0,71 0,76 0,93 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 96,6 100,0 100,0 98,2 92,6 97,8 97,4 96,9 96,7 98,1 96,4 96,5 96,1 96,3 96,2 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 204 226 214 188 165 137 141 254 141 126 132 129 140 154 137 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 154 144 140 139 148 154 144 140 139 148 154 144 140 139 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 100 100 100 100 87 88 92 87 90 86 86 86 85 85 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 86 84 83 82 85 86 84 83 82 85 86 84 83 82 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 5 6 3 6 1 10 10 8 10 10 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 10 12 13 13 12 10 12 13 13 12 10 12 13 13 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 6 5 3 6 8 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 100 100 100 100 96 96 97 97 98 96 96 95 97 97 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 94 94 94 93 95 94 94 94 93 95 94 94 94 93 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 3 0 0 0 0 6 5 4 4 5 4 5 7 2 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 9 8 10 8 9 9 8 10 8 9 9 8 10 8

Kontakt