KOSTRA nøkkeltall

Hobøl - 0138 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hobøl Kostragruppe 01 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 6,0 7,6 11,5 6,8 6,3 7,8 8,1 8,1 8,1 9,0 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 68 161 181 128 78 185 212 199 185 212 226 247 255 297 220 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 212 204 275 289 271 212 204 275 289 271 212 204 275 289 271
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,25 3,39 3,28 3,51 3,51 5,57 5,68 5,49 6,19 6,41 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 4,25 4,88 4,97 4,99 4,48 4,25 4,88 4,97 4,99 4,48 4,25 4,88 4,97 4,99 4,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 55 59 60 90 187 59 72 67 58 67 94 96 103 105 73 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 72 68 75 85 100 72 68 75 85 100 72 68 75 85 100
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 551 608 576 302 269 469 483 523 497 569 483 502 522 551 555 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 525 475 487 496 559 525 475 487 496 559 525 475 487 496 559
Herav utgifter til renhold (kr) kr 173 167 185 26 37 157 153 179 159 193 162 163 165 178 174 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 176 159 162 163 186 176 159 162 163 186 176 159 162 163 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 129 147 138 128 125 108 109 113 114 138 105 108 114 122 112 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt