KOSTRA nøkkeltall

Hobøl - 0138 (Østfold)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hobøl Kostragruppe 01 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 753 8 778 8 893 10 233 11 760 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 109 7 756 8 104 8 487 8 541 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 721 8 683 9 498 9 849 10 014 7 721 8 683 9 498 9 849 10 014 7 721 8 683 9 498 9 849 10 014
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 6,4 5,9 4,9 5,9 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,8 5,0 4,9 5,2 5,3 4,8 5,0 4,9 5,2 5,3 4,8 5,0 4,9 5,2 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 5,9 6,1 5,7 5,8 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 5,0 5,0 5,4 5,3 4,6 5,0 5,0 5,4 5,3 4,6 5,0 5,0 5,4 5,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,9 4,0 3,9 4,2 4,6 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,3 4,6 4,7 4,7 4,0 4,3 4,6 4,7 4,7 4,0 4,3 4,6 4,7 4,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 48 814 41 059 38 232 47 935 52 105 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 37 435 37 843 42 960 44 344 50 410 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 42 829 42 957 42 826 43 791 47 567 42 829 42 957 42 826 43 791 47 567 42 829 42 957 42 826 43 791 47 567
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 45 727 49 429 47 390 66 905 64 857 25 400 24 690 27 441 35 346 35 150 31 650 31 730 33 750 32 753 33 930 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 27 395 31 930 31 207 34 418 41 089 27 395 31 930 31 207 34 418 41 089 27 395 31 930 31 207 34 418 41 089
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 541 429 480 526 497 222 446 952 522 750 360 589 349 630 325 817 359 051 402 321 381 307 390 457 385 435 407 694 395 071 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 421 879 439 417 453 751 443 209 438 034 421 879 439 417 453 751 443 209 438 034 421 879 439 417 453 751 443 209 438 034
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 19,1 20,4 20,4 19,5 20,4 22,8 22,8 23,2 21,4 26,9 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 20,0 23,5 21,4 20,8 20,9 20,0 23,5 21,4 20,8 20,9 20,0 23,5 21,4 20,8 20,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 77 63 70 75 67 83 78 79 81 88 76 78 81 84 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 71 71 75 72 80 71 71 75 72 80 71 71 75 72 80

Kontakt