KOSTRA nøkkeltall

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjelmeland Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 5,0 8,6 3,1 7,9 3,6 2,5 3,5 -0,2 5,2 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,8 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 5,0 4,9 3,3 4,3 3,7
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 2,8 4,4 1,5 0,0 2,1 1,4 1,6 1,1 -0,1 1,9 1,5 1,4 0,6 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,1 2,0 1,5 2,9 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,1 16,2 22,7 26,5 35,1 21,1 21,9 23,0 20,0 28,4 29,6 27,4 28,8 30,3 19,7 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 20,3 22,3 19,7 19,5 20,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 39,3 29,4 24,3 26,5 16,8 39,1 36,9 36,1 48,2 74,0 28,8 28,5 30,4 34,6 46,2 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 29,0 29,3 34,4 37,3 38,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 91,4 97,6 94,6 100,1 100,0 97,6 97,4 98,5 104,8 143,3 83,7 84,2 89,0 92,6 101,8 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,3 99,5 101,4 103,3 107,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 65 254 66 334 69 486 71 635 76 601 60 468 63 108 64 240 69 082 68 806 72 632 75 148 77 500 83 213 74 048 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 51 680 52 775 54 367 56 449 58 394
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,0 4,7 11,8 12,1 18,6 9,0 9,3 11,1 11,7 14,5 12,7 9,9 11,8 15,1 11,4 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 13,6 15,5 16,1 17,2 14,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,6 6,9 8,3 7,0 8,7 13,9 12,1 12,3 14,5 25,3 15,1 13,1 14,6 17,1 15,3 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 17,0 17,0 16,5 14,6 15,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 100,0 44,4 38,3 46,0 25,9 28,6 33,2 32,9 34,9 32,0 32,5 42,2 35,3 38,0 33,7 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 50,2 50,7 53,2 41,1 53,5

Kontakt