KOSTRA nøkkeltall

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjelmeland Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 5 8 2 86 97 78 92 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 224 175 180 138
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 .. 43 100 15 18 14 20 24 19 19 26 24 19 19 26 38 25 25 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 151 120 100 62 3 984 3 775 3 509 3 629 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 023 7 704 6 905 6 447
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 20 60 22 .. 2 300 1 815 1 387 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 840 2 752 3 973
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 11 33 .. 16 13 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 34 26 26 .. 36 26 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 44 37 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 25 25 7 10 18 18 17 21 18 18 18 18 18 17 18 18 14 19 22 22
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 16 37 45 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 171 144 139
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 10 5 4 5 69 98 73 94 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 129 122 64 98
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 83 100 100 .. 74 90 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 90 79 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. 45 48 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 43 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 75 58 103 .. 74 69 86 66 84 86 86 81 84 86 86 81 86 83 96 74
Netto endring i antall boliger (antall) antall 9 2 .. .. 663 545 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 784 2 136 0 ..

Kontakt