KOSTRA nøkkeltall

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjelmeland Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 93 100 99 99 107 96 92 95 95 99 96 97 98 98 98 96 97 98 98 98 92 94 98 97 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 2 448 4 093 4 093 6 253 5 111 3 581 3 585 3 664 3 722 3 826 4 089 4 249 4 240 4 566 4 032 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 2 523 2 583 2 617 2 842 2 920
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,70 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 0,57 0,60 0,63 0,64 0,60
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 99,1 99,2 98,9 98,9 99,5 99,3 99,5 99,2 99,4 99,8 99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 32,7 32,9 32,2 32,6 32,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 32,6 23,0 22,1 25,4 26,1

Kontakt