KOSTRA nøkkeltall

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjelmeland Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 662 2 822 2 868 2 432 2 862 2 910 2 808 2 759 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 505 2 525 2 583 2 641
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 24,4 25,8 25,8 25,8 30,3 29,3 30,5 28,7 37,8 38,0 39,0 40,0 37,9 38,1 39,0 39,8 41,9 41,7 42,8 43,2
Selvkostgrad (prosent) prosent 0 100 98 98 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 498,5 484,7 478,1 489,8 453,8 448,5 440,9 436,4 438,8 433,0 426,0 420,6 428,4 418,6 412,5 404,9

Kontakt