KOSTRA nøkkeltall

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjelmeland Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 26 041 27 547 29 217 31 554 33 376 33 186 35 098 36 594 40 714 36 677 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 21 065 22 096 23 593 24 891 25 431
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 269,8 260,4 289,8 295,0 322,9 380,0 387,5 389,2 424,3 390,9 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 251,1 256,7 265,6 268,4 275,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,1 25,7 26,1 27,3 27,3 33,2 32,9 33,1 33,5 30,5 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 87,5 87,8 82,0 83,3 87,9 77,6 78,0 77,9 76,3 76,1 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,44 0,40 0,43 0,47 0,60 0,52 0,53 0,53 0,56 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 28,9 30,1 32,9 33,6 24,1 38,6 38,5 38,2 38,3 36,5 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 46,6 47,2 43,8 41,5 43,2 39,1 39,7 24,3 39,9 40,9 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,5 15,4 14,0 10,0 12,4 14,8 14,4 13,8 13,5 10,5 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,9 90,3 91,0 90,2 77,2 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 036 4 421 4 968 5 967 5 980 3 431 3 557 3 768 4 062 4 345 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,7 4,7 0,9 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,98 0,83 0,94 0,98 0,90 0,50 0,47 0,51 0,52 0,55 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,74 0,56 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,1 4,7 5,6 5,3 6,0 6,2 6,2 6,4 6,8 6,9 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,8 12,9 13,0 13,2 13,6 14,3 15,3 15,8 17,0 17,3 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,1 11,0 11,2 11,3 11,6 10,5 11,1 10,9 11,4 11,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 7,4 7,6 7,8 8,1 8,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 41,7 35,9 34,1 35,2 37,6 55,8 56,0 62,5 63,0 79,6 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,3
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 104,0 93,8 100,0 104,8 39,1 90,6 92,7 91,4 91,0 75,8 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 87,3 88,6 90,0 93,8 69,7

Kontakt