KOSTRA nøkkeltall

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjelmeland Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 284 1 138 1 423 1 861 1 451 1 460 1 605 1 660 1 834 1 813 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 960 957 1 060 1 137 1 217 960 957 1 060 1 137 1 217 960 957 1 060 1 137 1 217
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 083 1 097 1 146 1 630 1 370 1 162 1 281 1 334 1 459 1 459 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 801 809 913 987 1 062 801 809 913 987 1 062 801 809 913 987 1 062
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 201 41 277 230 81 298 325 326 374 354 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 159 147 147 150 154 159 147 147 150 154 159 147 147 150 154
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 151 940 1 149 1 570 1 142 1 074 1 192 1 195 1 315 1 364 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 734 717 757 825 852 734 717 757 825 852 734 717 757 825 852
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 114 -124 20 -32 -209 69 80 55 70 32 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 69 53 50 54 29 69 53 50 54 29 69 53 50 54 29
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 037 1 064 1 129 1 602 1 352 1 005 1 113 1 141 1 244 1 332 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 665 664 706 771 822 665 664 706 771 822 665 664 706 771 822
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,44 0,44 0,37 0,37 0,00 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,37 0,37 0,00 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 4 5 4 2 67 125 116 106 99 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 227 196 198 210 219 227 196 198 210 219 227 196 198 210 219
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 0 0 0 4 579 469 417 378 403 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 521 845 619 574 548 1 521 845 619 574 548 1 521 845 619 574 548

Kontakt