På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4411_5013
4411_5013
kostra
2019-09-20T02:14:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Hitra, faktaark Kommunal vannforsyning Hitra

KOSTRA nøkkeltall

Hitra - 5013 (Trøndelag)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hitra Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 . . . ..
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 3 791 3 581 3 566 3 664 3 722 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 . . . 3 842
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,00 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 . . . 0,60
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . 100,0 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 . . . 96,4
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . 14,7 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 . . . 24,0

Kontakt