KOSTRA nøkkeltall

Hitra - 5056 (Trøndelag - Trööndelage)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hitra Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . . 100 93 100 99 99 107 96 97 98 98 98 96 97 98 98 98 . . 98 97 95
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr . . . . 4 764 3 581 3 585 3 664 3 722 3 826 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 . . 3 698 3 717 3 945
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . . 0,51 .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,70 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 . . 0,60 0,59 0,53
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . . 100,0 .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 99,1 99,2 98,9 98,9 99,5 99,3 . . 99,5 99,3 97,6
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . . 12,5 .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 . . 24,0 24,1 25,1

Kontakt