4474_5013
4474_5013
kostra
2019-10-15T01:43:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Hitra, faktaark Husholdningsavfall Hitra

KOSTRA nøkkeltall

Hitra - 5013 (Trøndelag)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hitra Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 2 750 2 862 2 910 2 808 2 759 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 . . . 3 141
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . 31,2 30,3 29,3 30,5 29,1 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 . . . 36,9
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 . . . ..
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . 0,0 498,5 484,7 478,1 483,8 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 . . . 394,2

Kontakt