KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall .. .. 1 0 143 137 143 123 86 97 78 92 80 61 82 70 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 106 108 95 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 100 .. 13 10 19 29 15 18 14 20 5 12 12 22 24 19 19 26 24 19 19 26 13 10 16 13
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall .. .. .. 92 7 383 6 199 6 189 5 706 3 984 3 775 3 509 3 629 3 201 2 979 2 607 2 472 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 012 4 712 4 195 3 996
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. .. 92 .. 3 862 3 490 2 406 .. 2 300 1 815 1 387 .. 1 964 1 512 770 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 877 2 553 1 592
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. .. .. 15 15 16 .. 16 13 18 .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 22 36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. .. .. 31 28 34 .. 36 26 35 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 37 36 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. 17 19 17 18 18 18 17 21 15 15 15 17 18 18 18 18 18 17 18 18 18 24 15 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 42 70 33 .. 16 37 45 .. 2 9 6 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 188 61 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 138 84 91 129 69 98 73 94 38 89 38 72 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 120 169 87 113
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 87 96 98 .. 74 90 98 .. 91 94 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 82 91 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 49 .. 45 48 50 .. 50 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 49 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 62 .. .. .. 74 86 84 71 74 69 86 66 71 68 68 67 84 86 86 81 84 86 86 81 73 77 40 87
Netto endring i antall boliger (antall) antall 2 13 .. .. 690 1 130 0 .. 663 545 0 .. 224 248 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 150 1 267 0 ..

Kontakt