KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,9 2,6 2,9 2,5 2,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 4,4 3,8 3,7 3,7 3,7 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 136 1 332 1 458 1 417 1 426 194 393 193 959 211 167 213 848 264 193 170 063 165 058 173 749 174 935 179 193 170 063 165 058 173 749 174 935 179 193 116 555 116 543 117 999 118 541 128 732 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 270 361 287 846 299 713 310 912 337 465 270 361 287 846 299 713 310 912 337 465 270 361 287 846 299 713 310 912 337 465
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 898 1 742 1 998 1 997 2 035 2 064 2 089 2 273 2 408 2 655 2 849 2 827 2 966 3 116 3 562 2 849 2 827 2 966 3 116 3 562 3 092 3 110 3 271 3 401 3 253 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 278 2 317 2 421 2 521 2 674 2 278 2 317 2 421 2 521 2 674 2 278 2 317 2 421 2 521 2 674
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 145 3 692 207 0 322 338 1 021 994 902 1 571 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 1 910 2 154 2 457 2 240 2 112 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 1 022 1 016 1 078 830 883 1 022 1 016 1 078 830 883 1 022 1 016 1 078 830 883
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,6 3,5 4,0 4,1 4,6 3,6 3,9 3,9 3,8 4,0 3,4 4,1 3,9 4,6 3,7 3,4 4,1 3,9 4,6 3,7 3,0 3,3 2,8 3,1 3,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,2 4,3 5,2 6,2 5,8 4,2 4,3 5,2 6,2 5,8 4,2 4,3 5,2 6,2 5,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 75,2 68,1 33,3 64,1 39,6 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 28,8 30,6 26,2 25,7 18,0 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 30,3 31,9 27,4 27,4 23,9 30,3 31,9 27,4 27,4 23,9 30,3 31,9 27,4 27,4 23,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 24,9 22,6 21,7 20,3 25,5 24,4 23,8 22,9 21,3 30,3 24,0 24,7 24,1 23,2 31,4 24,0 24,7 24,1 23,2 31,4 29,9 29,2 28,6 29,6 39,9 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 14,7 14,2 13,5 13,3 19,3 14,7 14,2 13,5 13,3 19,3 14,7 14,2 13,5 13,3 19,3
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 471 668 732 711 526 70 999 71 437 73 303 75 832 84 730 58 987 57 151 57 856 58 973 52 869 58 987 57 151 57 856 58 973 52 869 44 647 44 633 44 463 44 929 49 235 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 67 624 75 659 75 155 80 037 80 867 67 624 75 659 75 155 80 037 80 867 67 624 75 659 75 155 80 037 80 867
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt