KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 41 . 50 53 113 111 123 119 129 133 120 9 964 130 148 171 120 9 964 130 148 171 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,29 . 0,31 0,32 0,75 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,90 0,90 0,87 0,97 1,00 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 . 100,0 100,0 100,0 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 97,9 97,7 96,5 96,9 98,1 97,9 97,7 96,5 96,9 98,1 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 158 . 220 234 166 145 160 161 156 153 151 13 646 186 200 203 151 13 646 186 200 203 200 286 195 198 172 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 155 185 162 173 159 155 185 162 173 159 155 185 162 173 159
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 . 95 100 98 84 83 85 85 84 89 91 92 92 89 89 91 92 92 89 81 93 88 89 93 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 84 85 85 85 85 84 85 85 85 85 84 85 85 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 0 9 10 9 8 7 3 2 2 2 5 3 2 2 2 5 3 2 4 4 3 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 . 5 0 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 0 3 4 4 4 6 4 3 3 2 5 4 3 3 2 5 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 . 95 100 98 94 95 95 96 96 96 96 97 96 97 96 96 97 96 97 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 95 95 96 96 95 95 95 96 96 95 95 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 4 . 13 0 6 9 7 6 6 7 8 8 6 8 4 8 8 6 8 4 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 1 4 4 3 3 1 4

Kontakt