KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,0 . 7,7 8,1 8,9 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 9,8 9,9 10,0 10,3 10,4 9,8 9,9 10,0 10,3 10,4 9,7 9,9 10,1 10,2 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 8,8 8,3 8,6 8,5 8,5 8,8 8,3 8,6 8,5 8,5 8,8 8,3 8,6 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 . 0 362 22 192 220 248 253 261 191 231 247 336 390 191 231 247 336 390 218 269 351 329 343 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 236 485 294 208 368 236 485 294 208 368 236 485 294 208 368
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,35 . 6,18 6,22 7,85 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 7,41 0,09 7,65 7,46 7,05 7,41 0,09 7,65 7,46 7,05 9,67 9,53 9,76 9,88 9,39 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 6,36 5,91 6,48 6,26 5,97 6,36 5,91 6,48 6,26 5,97 6,36 5,91 6,48 6,26 5,97
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 216 . 135 190 227 86 91 84 93 86 103 8 875 87 85 111 103 8 875 87 85 111 86 76 70 75 85 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 71 101 88 92 104 71 101 88 92 104 71 101 88 92 104
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 279 . 378 364 396 462 488 483 511 562 545 43 665 588 634 721 545 43 665 588 634 721 498 536 533 567 617 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 418 527 488 557 559 418 527 488 557 559 418 527 488 557 559
Herav utgifter til renhold (kr) kr 1 . 3 62 136 137 154 160 160 176 123 10 151 163 176 202 123 10 151 163 176 202 141 156 162 161 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 102 135 124 132 126 102 135 124 132 126 102 135 124 132 126
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 41 . 50 53 113 111 123 119 129 133 120 9 964 130 148 171 120 9 964 130 148 171 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt