KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 485 5 539 5 986 5 894 5 176 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 10 106 11 420 13 229 12 709 11 456 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 241 7 862 8 968 9 056 9 334
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,2 6,0 4,9 3,3 7,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,0 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 5,4 5,4 5,1 5,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,1 6,3 5,8 2,2 6,9 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 5,5 6,5 6,2 6,6 6,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 5,0 5,5 5,6 5,4 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,4 4,9 5,2 3,8 2,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 5,5 5,7 5,8 5,9 5,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 4,5 4,5 4,4
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 55 250 36 412 43 034 57 720 47 433 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 61 340 64 030 62 674 71 257 75 328 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 56 089 55 418 53 532 60 334 68 627
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 36 389 33 125 34 667 34 692 114 714 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 44 865 47 702 33 141 42 619 36 558 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 36 108 39 515 36 273 40 572 46 924
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 198 800 119 167 156 000 179 250 -7 000 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 346 740 359 390 456 683 418 657 435 297 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 313 854 328 648 349 893 366 760 342 485
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 12,7 15,5 13,2 11,4 150,0 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 16,3 15,3 15,9 15,9 13,7 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 18,2 16,9 18,2 17,1 16,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 50 100 55 100 83 76 83 85 87 86 76 80 77 82 83 76 80 77 82 83 74 77 76 79 82 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 73 75 81 76 76

Kontakt