KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,7 6,4 12,7 -0,1 11,8 3,4 3,0 1,9 0,2 1,5 3,6 2,5 3,5 -0,2 5,2 3,6 2,5 3,5 -0,2 5,2 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,8 3,6 4,3 5,2 4,5 5,7 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,6 8,6 17,0 6,4 0,0 2,3 1,8 1,8 1,2 -0,2 2,1 1,4 1,6 1,1 -0,1 2,1 1,4 1,6 1,1 -0,1 1,9 1,5 1,4 0,6 0,0 1,1 2,4 1,9 1,6 -0,1 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 33,6 35,1 44,5 43,1 57,5 17,4 19,2 19,4 17,8 16,3 21,1 21,9 23,0 20,0 28,4 21,1 21,9 23,0 20,0 28,4 29,6 27,4 28,8 30,3 19,7 -3,1 -4,4 -7,1 -5,3 42,1 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 64,8 68,2 67,3 37,8 26,8 40,5 39,5 40,1 47,5 58,5 39,1 36,9 36,1 48,2 74,0 39,1 36,9 36,1 48,2 74,0 28,8 28,5 30,4 34,6 46,2 22,0 13,0 18,9 19,6 23,1 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 146,3 150,0 129,3 131,3 133,6 93,2 92,7 95,3 105,1 117,4 97,6 97,4 98,5 104,8 143,3 97,6 97,4 98,5 104,8 143,3 83,7 84,2 89,0 92,6 101,8 82,7 77,0 77,5 79,7 96,5 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 62 186 66 547 68 972 72 037 74 930 58 873 61 096 62 753 64 774 63 378 60 468 63 108 64 240 69 082 68 806 60 468 63 108 64 240 69 082 68 806 72 632 75 148 77 500 83 213 74 048 60 170 62 909 64 549 66 487 89 054 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,9 23,4 36,4 37,2 46,0 8,7 9,5 10,9 10,8 9,0 9,0 9,3 11,1 11,7 14,5 9,0 9,3 11,1 11,7 14,5 12,7 9,9 11,8 15,1 11,4 8,1 9,4 11,0 10,5 18,7 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 22,3 26,4 9,0 3,5 13,7 12,0 11,2 11,5 14,9 16,4 13,9 12,1 12,3 14,5 25,3 13,9 12,1 12,3 14,5 25,3 15,1 13,1 14,6 17,1 15,3 15,7 14,9 16,1 19,3 18,7 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 21,4 19,6 86,0 14,1 23,2 27,8 31,1 31,3 31,4 32,8 28,6 33,2 32,9 34,9 32,0 28,6 33,2 32,9 34,9 32,0 32,5 42,2 35,3 38,0 33,7 79,9 72,8 98,8 82,2 39,9 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0

Kontakt