KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 49 47 49 45 45 50 43 50 45 45 50 43 50 50 50 50 50 48 43 44 .. .. 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 49 49 50 50 46 49 49 50 50 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. 17 27 19 17 18 21 11 18 16 21 19 7 18 16 21 19 7 15 15 17 13 19 .. 15 21 15 10 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 24 15 13 17 15 24 15 13 17 15
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 88 60 56 87 67 100 140 100 100 .. 100 140 100 100 .. 67 33 33 70 33 .. .. .. .. 60 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 80 100 80 100 50 80 100 80 100 50
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 100 .. .. 100 10 19 29 26 29 18 14 20 17 32 18 14 20 17 32 12 12 22 18 27 29 10 37 28 22 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 10 16 13 18 19 10 16 13 18 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 17 8 84 91 129 122 37 98 81 94 148 15 98 81 94 148 15 89 38 72 85 90 4 1 .. .. 55 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 169 87 113 85 127 169 87 113 85 127
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall .. .. 92 106 77 6 199 6 189 5 706 5 927 3 543 3 775 3 860 3 629 2 873 1 379 3 775 3 860 3 629 2 873 1 379 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 5 725 6 285 5 893 5 747 1 737 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. .. 60 31 28 34 32 46 36 26 35 38 36 36 26 35 38 36 32 30 36 34 31 64 56 43 45 42 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 37 36 44 35 42 37 36 44 35 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. 21 17 15 15 16 14 19 16 13 18 17 16 16 13 18 17 16 12 18 19 20 17 14 13 13 13 15 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 22 36 21 19 16 22 36 21 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 100 87 96 98 97 92 74 90 98 98 98 74 90 98 98 98 91 94 98 92 99 60 100 .. .. 100 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 82 91 96 94 98 82 91 96 94 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall .. 1 0 0 1 164 184 169 157 82 108 103 124 83 43 108 103 124 83 43 82 107 106 68 47 59 49 37 48 34 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 108 95 118 63 102 108 95 118 63 102
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. 92 11 14 4 625 4 186 3 148 2 420 1 143 2 696 2 187 1 685 1 195 541 2 696 2 187 1 685 1 195 541 2 569 2 084 1 151 1 053 925 2 805 2 969 3 042 3 002 464 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. 75 49 85 82 73 83 80 71 88 63 70 70 71 88 63 70 70 69 62 67 69 58 88 90 92 83 67 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 77 40 88 79 70 77 40 88 79 70
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 42 70 33 33 19 16 39 45 21 14 16 39 45 21 14 2 9 6 5 11 371 .. 375 380 4 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 188 61 20 44 22 188 61 20 44 22

Kontakt