KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . 50 53 113 . 123 119 129 132 100 9 964 130 148 168 78 9 964 130 148 168 78 123 121 137 149 99 109 141 138 119 107 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 128 123 146 151 109 128 123 146 151 109
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . 0,31 0,32 0,75 . 0,86 0,82 0,87 0,81 0,59 0,89 0,89 0,96 0,96 0,62 0,89 0,89 0,96 0,96 0,62 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,45 0,51 0,52 0,42 0,73 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,80 0,81 0,91 0,87 0,63 0,80 0,81 0,91 0,87 0,63
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . 100,0 100,0 100,0 . 97,4 97,2 97,1 96,9 98,1 97,7 96,5 96,9 97,9 99,0 97,7 96,5 96,9 97,9 99,0 98,4 97,2 97,4 97,8 96,8 92,2 92,7 91,8 89,5 97,9 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . 220 234 166 . 160 161 157 166 155 13 646 186 200 208 146 13 646 186 200 208 146 286 195 198 184 148 185 186 165 144 188 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 185 162 173 172 160 185 162 173 172 160
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 95 100 98 . 83 85 85 84 86 91 92 92 89 99 91 92 92 89 99 93 88 89 94 90 75 75 74 73 94 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 85 85 85 86 85 85 85 85 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 . 10 9 8 7 13 2 2 2 5 0 2 2 2 5 0 2 4 4 2 6 22 23 22 25 2 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 5 0 2 . 2 2 1 2 0 2 2 2 1 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 . 4 4 4 6 1 3 3 2 5 1 3 3 2 5 1 3 6 5 0 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 95 100 98 . 95 95 96 96 98 96 97 96 97 100 96 97 96 97 100 98 97 97 96 98 95 94 94 93 96 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 95 95 96 97 97 95 95 96 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . 13 0 6 . 7 6 6 7 0 8 6 8 4 0 8 6 8 4 0 5 6 6 9 3 0 0 1 0 8 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2

Kontakt