KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 513 3 142 3 933 3 006 3 095 2 467 2 514 2 624 2 690 2 713 2 862 2 910 2 808 2 759 3 463 2 862 2 910 2 808 2 759 3 463 3 117 3 187 3 240 3 268 3 255 3 691 3 691 4 075 4 433 3 487 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 2 942 2 995 3 119 3 165 3 258 2 942 2 995 3 119 3 165 3 258
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 32,8 37,0 40,7 35,5 39,1 34,5 34,4 34,9 33,3 36,5 29,3 30,5 28,8 31,1 32,5 29,3 30,5 28,8 31,1 32,5 31,5 35,1 35,8 36,8 35,5 39,0 39,4 38,0 40,2 37,3 38,0 39,0 40,0 40,8 41,5 38,1 39,0 39,8 40,7 41,1 40,2 42,4 45,7 42,8 41,4 40,2 42,4 45,7 42,8 41,4
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 .. .. .. .. 0 0 98 100 100 0 0 101 100 100 0 0 101 100 100 0 0 99 96 100 0 0 100 100 103 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 0 0 100 96 98 0 0 100 96 98
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. 0,0 0,0 0,0 502,8 504,4 496,3 503,2 560,0 484,7 478,1 487,6 438,5 471,2 484,7 478,1 487,6 438,5 471,2 452,6 442,4 450,4 447,1 506,0 326,6 323,9 312,6 307,4 477,2 448,5 440,6 436,2 444,5 471,2 433,0 425,8 420,4 427,0 448,6 402,5 383,1 391,4 436,2 481,3 402,5 383,1 391,4 436,2 481,3

Kontakt