KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 33 501 35 606 36 722 38 549 38 597 30 723 32 209 34 569 37 041 35 902 33 186 35 098 36 594 40 714 36 677 33 186 35 098 36 594 40 714 36 677 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 19 685 20 300 21 724 22 986 51 956 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 405,0 404,5 396,9 398,5 405,0 369,4 376,5 387,9 393,9 375,8 380,0 387,5 389,2 424,3 390,9 380,0 387,5 389,2 424,3 390,9 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 200,5 205,2 206,9 209,9 528,2 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 36,0 34,5 31,4 29,4 32,7 33,4 33,1 34,1 34,9 35,5 33,2 32,9 33,1 33,5 30,5 33,2 32,9 33,1 33,5 30,5 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 23,5 23,1 23,6 24,3 35,8 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 88,1 85,1 85,1 84,2 84,8 78,9 79,0 78,3 78,9 77,9 77,6 78,0 77,9 76,3 76,1 77,6 78,0 77,9 76,3 76,1 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 72,1 72,9 73,4 74,6 75,1 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,62 0,51 0,45 0,42 0,43 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,52 0,53 0,53 0,56 0,57 0,52 0,53 0,53 0,56 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,59 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 50,0 45,1 41,8 37,3 32,6 38,0 37,0 36,2 35,0 34,3 38,6 38,5 38,2 38,3 36,5 38,6 38,5 38,2 38,3 36,5 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 28,8 28,2 27,9 27,4 36,0 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 34,8 51,3 56,3 58,8 57,8 42,1 43,1 27,3 42,4 45,0 39,1 39,7 24,3 39,9 40,9 39,1 39,7 24,3 39,9 40,9 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 44,4 45,3 27,5 46,5 36,5 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 9,3 8,5 10,1 13,3 11,2 14,6 13,4 12,7 12,6 10,9 14,8 14,4 13,8 13,5 10,5 14,8 14,4 13,8 13,5 10,5 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 16,3 15,9 15,1 14,4 14,4 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,4 91,2 91,3 92,1 98,1 86,9 90,3 91,0 90,2 77,2 86,9 90,3 91,0 90,2 77,2 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 56,0 65,3 70,9 74,4 92,4 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 619 4 401 4 211 4 130 3 810 3 178 3 330 3 581 3 852 4 147 3 431 3 557 3 768 4 062 4 345 3 431 3 557 3 768 4 062 4 345 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 2 942 2 961 3 144 3 429 4 450 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,0 4,8 4,7 4,7 0,9 2,4 4,8 4,7 4,7 0,9 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6 50,3 50,6 46,5 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,50 0,54 0,54 0,44 0,27 0,39 0,46 0,50 0,50 0,53 0,50 0,47 0,51 0,52 0,55 0,50 0,47 0,51 0,52 0,55 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,50 0,51 0,49 0,49 0,49 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,56 0,00 0,00 0,82 0,74 0,56 0,00 0,00 0,82 0,74 0,56 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,00 0,00 0,77 0,83 0,36 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,9 5,7 5,3 5,5 6,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,9 6,2 6,2 6,4 6,8 6,9 6,2 6,2 6,4 6,8 6,9 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 3,8 3,7 3,9 3,9 7,2 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 16,8 16,8 16,9 16,3 16,7 12,8 13,2 13,5 14,0 14,2 14,3 15,3 15,8 17,0 17,3 14,3 15,3 15,8 17,0 17,3 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 9,9 10,2 10,4 10,4 21,2 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,7 13,4 15,7 10,1 17,3 10,6 10,7 11,5 11,2 11,4 10,5 11,1 10,9 11,4 11,2 10,5 11,1 10,9 11,4 11,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 8,7 8,8 8,7 8,7 13,7 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 9,3 6,2 7,8 3,4 9,2 44,3 46,4 50,3 50,4 54,6 55,8 56,0 62,5 63,0 79,6 55,8 56,0 62,5 63,0 79,6 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 36,5 39,8 44,9 47,7 55,2 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 88,9 106,7 95,5 84,2 90,5 97,3 92,4 94,0 92,7 89,0 90,6 92,7 91,4 91,0 75,8 90,6 92,7 91,4 91,0 75,8 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 67,9 78,6 77,8 73,9 87,9 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6

Kontakt