KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 23,1 35,8 28,7 32,9 57,0 53,1 55,3 51,8 52,4 51,8 56,6 58,1 53,7 51,2 46,5 56,6 58,1 53,7 51,2 46,5 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 23,9 23,9 22,0 21,0 71,3 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 105,0 115,9 90,3 119,4 124,1 133,6 142,6 143,4 148,7 174,2 156,8 152,0 166,7 164,9 161,2 156,8 152,0 166,7 164,9 161,2 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 111,7 117,5 122,4 128,3 188,9 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 11,2 6,0 6,9 7,5 7,8 4,2 4,3 4,1 3,4 4,1 5,2 5,0 4,7 4,7 4,6 5,2 5,0 4,7 4,7 4,6 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 21,2 20,9 19,5 18,8 4,1 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,4 7,5 8,8 7,0 7,4 8,7 8,5 8,7 9,2 8,3 9,7 9,5 9,3 9,1 9,1 9,7 9,5 9,3 9,1 9,1 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 7,9 7,6 7,3 6,9 10,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 89,5 57,9 81,8 92,9 70,0 70,9 70,8 72,1 74,0 72,1 67,2 71,3 69,3 73,1 68,3 67,2 71,3 69,3 73,1 68,3 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 78,8 79,4 79,8 80,4 69,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 84,2 89,5 69,6 92,9 : 67,1 69,4 68,8 68,3 65,3 64,4 68,1 66,0 64,3 62,2 64,4 68,1 66,0 64,3 62,2 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 78,5 77,6 76,1 74,8 61,7 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,0 12,3 12,9 13,9 14,6 13,9 13,7 13,5 13,4 13,6 13,0 12,7 12,7 11,7 11,7 13,0 12,7 12,7 11,7 11,7 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 20,7 20,1 18,8 17,5 9,3 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,5 38,6 42,5 41,5 43,7 40,8 41,0 41,0 41,5 43,2 41,0 40,9 41,1 41,2 42,2 41,0 40,9 41,1 41,2 42,2 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 41,5 41,8 42,0 43,3 43,3 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 18,1 18,1 17,5 16,9 18,0 23,4 22,9 22,7 22,2 21,7 23,4 22,7 22,5 22,1 21,5 23,4 22,7 22,5 22,1 21,5 21,2 20,9 20,7 20,2 20,9 18,2 18,3 18,5 18,8 19,9 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 111 157,4 114 276,4 120 512,3 130 673,4 122 257,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 565,3 134 306,8 139 001,6 143 722,6 160 215,6 154 280,9 134 306,8 139 001,6 143 722,6 160 215,6 154 280,9 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 106 791,1 111 149,5 116 641,1 124 079,0 194 970,4 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt