KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . 7,7 8,1 8,9 . 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 9,9 10,0 10,3 10,6 8,6 9,9 10,0 10,3 10,6 8,6 9,9 10,1 10,2 9,6 10,0 8,2 8,8 8,9 8,9 10,2 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . 0 362 22 . 220 248 253 261 318 231 247 336 369 -176 231 247 336 369 -176 269 351 329 362 492 267 333 355 410 332 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 485 294 208 426 328 485 294 208 426 328
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . 6,18 6,22 7,85 . 6,47 6,74 6,92 6,75 6,24 0,09 7,65 7,46 7,22 9,04 0,09 7,65 7,46 7,22 9,04 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 3,76 3,45 3,71 3,70 10,28 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,91 6,48 6,26 6,04 6,07 5,91 6,48 6,26 6,04 6,07
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . 135 190 227 . 91 84 93 83 104 8 875 87 85 109 67 8 875 87 85 109 67 76 70 75 84 72 169 203 212 215 81 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 101 88 92 111 101 101 88 92 111 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . 378 364 396 . 488 483 511 555 539 43 665 588 634 710 450 43 665 588 634 710 450 536 533 567 589 542 618 797 771 715 574 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 527 488 557 570 547 527 488 557 570 547
Herav utgifter til renhold (kr) kr . 3 62 136 . 154 160 160 178 167 10 151 163 176 199 136 10 151 163 176 199 136 156 162 161 168 163 139 148 137 141 176 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 135 124 132 136 140 135 124 132 136 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . 50 53 113 . 123 119 129 132 100 9 964 130 148 168 78 9 964 130 148 168 78 123 121 137 149 99 109 141 138 119 107 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 128 123 146 151 109 128 123 146 151 109
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt