KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 65 65 65 61 .. 5 020 5 253 5 223 5 088 2 991 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 12 609 12 902 13 029 13 060 1 857 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 36 36 37 34 .. 25 27 27 26 26 29 30 30 33 33 29 30 30 33 33 39 39 39 39 34 19 19 19 19 41 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 83 83 83 89 .. 60 62 62 65 63 57 55 54 55 52 57 55 54 55 52 44 48 47 50 52 16 16 15 16 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 50 8 680 8 770 998 2 244 1 484 1 559 1 157 2 119 2 001 1 412 1 472 941 1 101 2 265 1 412 1 472 941 1 101 2 265 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 2 476 1 793 1 391 652 3 493 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 5 426 3 019 9 056 .. 7 424 7 539 7 367 8 694 16 524 8 998 8 857 8 846 10 655 11 697 8 998 8 857 8 846 10 655 11 697 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 13 103 14 031 14 886 15 629 7 945 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 40 17 0 .. .. 26 26 25 27 27 33 19 19 16 11 33 19 19 16 11 28 34 31 18 15 59 61 53 61 23 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 25 29 23 21 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 .. 30 22 25 49 11 9 9 11 11 7 9 9 11 11 7 6 11 8 5 3 839 874 812 968 24 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 147 138 109 106 120 147 138 109 106 120
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : 2,2 2,8 2,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,2 1,7 1,5 2,6 2,7 1,2 1,7 1,5 2,6 2,7 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 0,7 0,8 0,8 0,7 2,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 22,9 15,6 16,9 15,2 16,2 14,7 11,4 9,8 11,0 10,1 14,8 12,3 10,7 12,8 10,7 14,8 12,3 10,7 12,8 10,7 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 27,4 25,0 22,9 21,6 8,3 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7

Kontakt