KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall 1 788 1 790 1 780 1 777 1 793 197 458 196 642 192 553 198 184 115 764 120 871 120 418 120 320 106 570 47 021 120 871 120 418 120 320 106 570 47 021 74 837 74 445 73 538 79 357 88 852 666 757 673 468 681 071 693 491 45 320 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 242 866 243 335 243 385 242 473 240 345 242 866 243 335 243 385 242 473 240 345
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,1 8,4 12,4 10,7 11,7 9,3 9,1 8,8 8,4 8,4 10,0 9,0 8,5 8,8 9,5 10,0 9,0 8,5 8,8 9,5 7,9 7,5 7,8 7,4 7,6 15,1 14,2 13,7 13,5 6,4 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 9,6 9,4 9,0 8,8 8,3 9,6 9,4 9,0 8,8 8,3
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,1 12,3 12,4 9,0 10,0 10,3 10,2 10,5 10,1 9,2 9,7 10,4 10,0 10,3 10,4 9,7 10,4 10,0 10,3 10,4 12,1 11,9 11,8 12,1 11,0 6,1 5,9 5,7 5,5 12,3 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 9,2 9,4 9,2 9,4 9,2 9,2 9,4 9,2 9,4 9,2
Netto innflytting (antall)1 antall 46 9 -10 -7 13 819 -597 -586 -602 -211 621 -294 78 -453 -239 621 -294 78 -453 -239 196 -84 -613 -955 -463 2 401 1 061 2 190 6 892 -364 23 675 20 232 15 891 18 435 13 135 26 076 21 293 18 081 25 327 11 327 862 433 89 -787 -664 862 433 89 -787 -664
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 7,6 7,9 7,8 7,2 2,4 9,8 9,6 9,7 9,9 8,8 9,7 9,6 9,7 9,5 14,5 9,7 9,6 9,7 9,5 14,5 10,1 10,1 10,2 10,0 10,3 10,0 9,8 9,6 9,4 15,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 10,1 10,0 9,9 9,9 9,8 10,1 10,0 9,9 9,9 9,8
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 81,4 79,3 73,4 74,7 71,9 65,6 66,1 63,6 62,6 61,8 65,7 64,9 64,6 64,9 63,1 65,7 64,9 64,6 64,9 63,1 68,3 67,9 67,1 65,7 63,9 68,5 67,9 67,3 67,0 65,1 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 66,3 65,4 64,6 63,9 63,1 66,3 65,4 64,6 63,9 63,1
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,6 1,7 2,1 1,4 1,3 1,6 1,2 1,1 1,2 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 2,2 1,6 1,4 1,4 1,3 2,2 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5 2,1 1,8 1,8 1,7 1,8 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 1,6 1,2 1,3 1,3 1,8 1,6 1,2 1,3 1,3 1,8
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 17,2 18,0 18,1 17,7 19,1 10,2 10,5 10,7 10,4 10,7 11,5 11,9 12,0 13,5 15,9 11,5 11,9 12,0 13,5 15,9 11,7 12,2 12,2 12,0 11,3 32,8 33,1 33,4 33,8 12,3 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 9,7 10,2 10,4 10,5 10,6 9,7 10,2 10,4 10,5 10,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,69 1,63 1,54 1,50 1,41 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt