4389
4389
kostra
2023-01-30T02:39:00.000Z
no
kostra

KOSTRA nøkkeltall

1. Velg kommune eller fylkeskommune

2. Velg tjenesteområde - de blir klikkbare når du har valgt region