4474_0618
4474_0618
kostra
2019-06-16T03:36:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Hemsedal, faktaark Husholdningsavfall Hemsedal

KOSTRA nøkkeltall

Hemsedal - 0618 (Buskerud)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hemsedal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 426 2 446 2 446 2 450 2 467 2 514 2 580 2 956 2 862 2 910 2 808 2 189 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 2 396 2 426 2 494 2 426
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 19,4 19,2 22,0 .. 33,9 34,5 34,4 37,1 30,3 29,3 30,5 28,9 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 41,0 42,1 42,2 47,0
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 495,1 502,8 504,4 .. 498,5 484,7 478,1 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 541,2 530,7 532,7 ..

Kontakt