KOSTRA nøkkeltall

Hemne - 5011 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hemne Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 2 143 137 143 123 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 . . . 191
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . 50 13 10 19 29 24 19 19 26 24 19 19 26 . . . 20
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 95 7 383 6 199 6 189 5 706 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 . . . 7 644
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 32 .. 3 862 3 490 2 406 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 . . . 3 147
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 25 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 . . . 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 51 .. 31 28 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 . . . 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . 26 17 19 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 . . . 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . .. .. 42 70 33 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 . . . 542
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . 2 138 84 91 129 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 . . . 166
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . 100 .. 87 96 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 . . . 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . .. .. 50 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 . . . 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . 65 74 86 84 71 84 86 86 81 84 86 86 81 . . . 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 690 1 130 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. . . . ..

Kontakt