4411_5011
4411_5011
kostra
2019-05-27T04:07:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Hemne, faktaark Kommunal vannforsyning Hemne

KOSTRA nøkkeltall

Hemne - 5011 (Trøndelag)

Kommunal vannforsyning

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hemne Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 0 0 0 0 97 97 98 104 97 97 98 104 . . . ..
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 6 691 3 862 3 923 3 966 3 988 3 317 3 362 3 453 3 252 3 314 3 359 3 449 3 248 . . . ..
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,82 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,60 0,67 0,70 0,66 0,61 . . . 0,18
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . 100,0 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 97,8 98,3 99,2 98,3 98,2 . . . 93,1
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . 57,5 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,6 30,1 30,9 30,3 29,9 . . . 24,2

Kontakt