KOSTRA nøkkeltall

Hemne - 5011 (Trøndelag)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hemne Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 7 561 5 539 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 . . . 8 703 8 464 . . . 8 703 8 464
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 6,0 4,0 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 . . . 3,8 4,0 . . . 3,8 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,9 4,5 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 . . . 4,2 4,4 . . . 4,2 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 6,0 4,8 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 . . . 3,7 3,7 . . . 3,7 3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 56 057 67 014 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 . . . 49 206 51 837 . . . 49 206 51 837
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 39 603 31 000 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 . . . 43 394 41 761 . . . 43 394 41 761
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 223 167 181 273 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 . . . 453 233 440 524 . . . 453 233 440 524
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 16,7 11,8 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 . . . 18,1 18,6 . . . 18,1 18,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 91 87 76 83 85 87 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 . . . 89 85 . . . 89 85

Kontakt