KOSTRA nøkkeltall

Hasvik - 2015 (Finnmark Finnmárku)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hasvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,6 5,4 3,6 6,1 -1,1 3,4 3,7 3,0 3,6 -0,2 2,9 4,1 3,7 2,2 1,4 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,2 3,5 2,0 3,2 0,9 3,2 3,5 2,0 3,2 0,9 3,2 3,5 2,0 3,2 0,9
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,5 6,1 3,3 6,4 0,1 2,0 1,9 1,5 1,4 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,6 2,0 1,1 1,0 0,4 1,6 2,0 1,1 1,0 0,4 1,6 2,0 1,1 1,0 0,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 29,8 33,2 41,9 43,5 36,7 27,3 29,6 27,4 28,8 31,2 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 16,4 19,4 19,1 20,7 21,5 16,4 19,4 19,1 20,7 21,5 16,4 19,4 19,1 20,7 21,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -16,9 -6,1 -17,7 -19,4 -7,3 21,4 28,8 28,5 30,4 29,1 37,2 40,1 40,1 42,2 47,3 34,8 37,7 36,5 39,1 43,1 66,2 74,3 68,4 69,5 79,7 66,2 74,3 68,4 69,5 79,7 66,2 74,3 68,4 69,5 79,7
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 37,4 46,5 41,5 43,7 46,3 79,2 83,7 84,2 89,0 91,1 101,1 101,3 101,9 105,6 110,5 98,9 98,9 98,6 101,8 106,2 120,6 121,4 119,5 125,0 134,1 120,6 121,4 119,5 125,0 134,1 120,6 121,4 119,5 125,0 134,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 83 454 86 779 91 259 88 780 95 567 69 891 72 632 75 148 77 500 83 085 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 61 450 64 029 66 165 67 830 70 681 61 450 64 029 66 165 67 830 70 681 61 450 64 029 66 165 67 830 70 681
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 27,5 30,5 24,7 27,2 26,3 7,2 12,7 9,9 11,8 12,0 7,9 10,7 11,7 12,3 11,7 7,8 10,4 11,4 12,2 11,5 5,4 7,4 7,3 8,4 8,0 5,4 7,4 7,3 8,4 8,0 5,4 7,4 7,3 8,4 8,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,5 11,5 10,6 11,3 10,4 14,2 15,1 13,1 14,6 16,2 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 15,2 15,7 13,3 18,1 19,2 15,2 15,7 13,3 18,1 19,2 15,2 15,7 13,3 18,1 19,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 35,3 46,6 87,3 58,2 62,9 44,7 32,5 42,2 35,3 39,2 31,3 32,6 34,9 36,0 33,0 35,2 39,1 40,1 44,9 40,9 34,3 30,5 35,6 30,6 32,5 34,3 30,5 35,6 30,6 32,5 34,3 30,5 35,6 30,6 32,5

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt