4407_2015
4407_2015
kostra
2019-10-19T23:00:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Hasvik, faktaark Plan, byggesak og miljø Hasvik

KOSTRA nøkkeltall

Hasvik - 2015 (Finnmark Finnmárku)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hasvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 1 0 0 80 61 82 70 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 36 31 29 27
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 5 12 12 22 24 19 19 26 24 19 19 26 18 6 6 10
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 10 10 20 0 3 201 2 979 2 607 2 472 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 1 177 1 114 1 145 1 076
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 9 0 0 .. 1 964 1 512 770 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 877 454 240
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 7 .. .. .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 12 13 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 7 9 14 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 23 27 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. 15 15 15 17 18 18 18 18 18 17 18 18 11 12 9 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 2 9 6 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 10 5 5
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 .. .. .. 38 89 38 72 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 16 22 15 12
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 91 94 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 95 92 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 71 68 68 67 84 86 86 81 84 86 86 81 84 93 86 63
Netto endring i antall boliger (antall) antall 0 3 .. .. 224 248 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 393 357 0 ..

Kontakt