KOSTRA nøkkeltall

Hasvik - 2015 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hasvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 155 129 148 175 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 105 116 120 141
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,24 0,98 1,06 1,24 0,90 0,90 0,87 0,97 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,85 0,84 0,82 0,98
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 94,4 95,5 100,0 94,4 97,9 98,4 97,2 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 95,9 98,0 96,7 96,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 214 214 839 852 200 286 195 198 147 166 155 154 154 168 158 155 189 206 204 214
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 98 100 100 81 93 88 89 84 85 84 83 82 84 83 82 95 96 88 93
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 2 4 4 11 11 12 12 12 12 13 13 2 2 10 4
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 2 0 0 14 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 2 3 6 5 2 2 2 3 3 2 2 3 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 98 100 100 86 98 97 97 94 95 95 95 94 95 95 95 96 98 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 5 4 1 1 36 5 6 6 7 6 5 5 6 5 4 4 9 5 4 8

Kontakt