KOSTRA nøkkeltall

Hasvik - 2015 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hasvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 155 129 148 175 197 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,24 0,98 1,06 1,24 1,31 0,90 0,90 0,87 0,97 1,00 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,85 0,84 0,82 0,98 1,01 0,85 0,84 0,82 0,98 1,01 0,85 0,84 0,82 0,98 1,01
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 94,4 95,5 100,0 94,4 100,0 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 98,0 96,7 96,8 97,6 95,9 98,0 96,7 96,8 97,6 95,9 98,0 96,7 96,8 97,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 214 214 839 852 855 200 286 195 198 172 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 189 206 204 214 192 189 206 204 214 192 189 206 204 214 192
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 98 100 100 100 81 93 88 89 93 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 4 4 3 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 2 0 0 0 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 98 100 100 100 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 5 4 1 1 0 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3

Kontakt