4398_2015
4398_2015
kostra
2019-10-19T20:04:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Hasvik, faktaark Eiendomsforvaltning Hasvik

KOSTRA nøkkeltall

Hasvik - 2015 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hasvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,7 8,2 8,5 9,6 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,9 10,5 10,0 10,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 551 554 600 599 218 269 351 329 242 258 271 278 246 259 279 288 183 91 -101 156
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,37 9,53 9,67 9,45 9,67 9,53 9,76 9,88 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 8,15 7,67 7,64 7,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 71 48 122 76 86 76 70 75 86 94 100 99 93 101 109 109 60 76 85 66
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 622 594 612 677 498 536 533 567 482 515 517 562 481 525 540 581 486 568 582 593
Herav utgifter til renhold (kr) kr 244 220 235 264 141 156 162 161 144 152 157 161 143 150 156 159 130 160 163 162
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 155 129 148 175 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 105 116 120 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt