KOSTRA nøkkeltall

Hasvik - 2015 (Finnmark Finnmárku)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hasvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 15 935 26 559 29 405 20 157 24 115 10 106 11 420 13 229 12 709 11 362 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 8 971 9 344 9 784 11 423 11 566 8 971 9 344 9 784 11 423 11 566 8 971 9 344 9 784 11 423 11 566
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 10,3 5,6 12,1 13,4 15,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,0 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,9 6,7 5,9 6,9 6,5 5,9 6,7 5,9 6,9 6,5 5,9 6,7 5,9 6,9 6,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 10,3 8,5 13,2 13,4 18,5 5,5 6,5 6,2 6,6 6,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 6,4 7,3 6,8 7,4 6,9 6,4 7,3 6,8 7,4 6,9 6,4 7,3 6,8 7,4 6,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 6,9 8,1 6,9 8,9 14,2 5,5 5,7 5,8 5,9 5,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 5,0 4,9 4,5 4,8 4,6 5,0 4,9 4,5 4,8 4,6 5,0 4,9 4,5 4,8 4,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 50 862 109 792 61 889 56 974 55 609 61 340 64 030 62 674 71 257 73 071 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 46 131 48 092 59 279 62 441 73 214 46 131 48 092 59 279 62 441 73 214 46 131 48 092 59 279 62 441 73 214
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 28 625 20 000 32 400 18 833 9 000 44 865 47 702 33 141 42 619 38 805 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 30 834 30 854 29 299 40 033 42 320 30 834 30 854 29 299 40 033 42 320 30 834 30 854 29 299 40 033 42 320
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 293 111 324 833 439 273 305 222 331 556 346 740 359 390 456 683 418 657 432 714 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 244 588 330 224 400 805 360 019 392 532 244 588 330 224 400 805 360 019 392 532 244 588 330 224 400 805 360 019 392 532
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 14,5 12,0 18,0 19,0 23,0 16,3 15,3 15,9 15,9 15,8 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 22,1 21,5 19,3 19,8 18,8 22,1 21,5 19,3 19,8 18,8 22,1 21,5 19,3 19,8 18,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 33 : 37 94 100 74 77 76 79 82 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 62 58 58 73 85 62 58 58 73 85 62 58 58 73 85

Kontakt