KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. 50 50 50 36 47 50 50 50 36 47 50 50 49 47 49 49 49 48 50 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 32 14 42 .. 18 16 10 13 23 18 16 10 13 23 19 17 18 21 11 28 20 22 21 19 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 100 200 100 67 75 83 200 100 67 75 83 88 60 56 87 67 50 60 33 50 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 67 33 50 .. 100 15 16 23 19 34 15 16 23 19 34 10 19 29 26 29 23 24 35 32 35 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 41 44 54 45 70
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 .. 2 1 .. 26 73 18 6 65 26 73 18 6 65 84 91 129 122 37 80 83 109 14 50 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 42 59 85 60 45 1 781 1 986 1 738 1 076 5 623 1 781 1 986 1 738 1 076 5 623 6 199 6 189 5 706 5 927 3 543 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 70 39 201 92 40 35 27 37 31 41 35 27 37 31 41 31 28 34 32 46 36 34 45 40 39 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 57 .. 486 103 15 16 14 16 15 20 16 14 16 15 20 15 15 16 14 19 15 14 38 21 22 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 .. 100 100 .. 92 96 100 100 99 92 96 100 100 99 87 96 98 97 92 73 97 96 97 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 4 1 0 1 57 57 43 40 95 57 57 43 40 95 164 184 169 157 82 138 121 120 116 91 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 123 125 95 80 77
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 22 .. 21 31 16 1 483 1 286 869 803 2 420 1 483 1 286 869 803 2 420 4 625 4 186 3 148 2 420 1 143 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 93 80 72 67 76 66 88 75 67 76 66 88 75 85 82 73 83 80 92 74 77 72 93 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 81 72 72 86 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 0 0 8 1 2 5 79 8 1 2 5 79 42 70 33 33 19 7 62 41 15 71 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 60 51 58 21 21

Kontakt