KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 827 844 767 816 886 27 240 26 513 28 881 19 589 71 744 27 240 26 513 28 881 19 589 71 744 99 657 102 983 107 961 121 943 48 228 41 171 40 864 45 033 50 333 53 177 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 055 46 517 49 874 49 401 43 406
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,1 4,2 3,9 4,0 4,3 3,9 3,8 4,5 .. 3,6 3,9 3,8 4,5 .. 3,6 3,9 4,0 4,3 .. 4,8 3,1 3,1 3,5 .. 5,1 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,4 3,4 3,6 .. 3,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 202 202 199 204 204 6 921 6 921 6 473 .. 20 108 6 921 6 921 6 473 .. 20 108 25 435 25 435 25 013 .. 10 127 13 326 12 996 12 928 .. 10 494 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 13 787 13 787 13 725 .. 13 319
Jordbruksbedrifter (antall) antall 20 18 19 21 20 1 552 1 519 1 433 .. 4 696 1 552 1 519 1 433 .. 4 696 6 117 5 979 5 841 .. 1 959 3 433 3 257 3 210 .. 2 644 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 2 636 2 560 2 513 .. 2 388
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 3 176 3 042 3 115 3 194 3 156 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 897 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 897 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 499 921 872 290 850 202 855 749 .. 860 265 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 536 026 539 793 540 144 .. 510 041
Produktivt skogareal (dekar) dekar 16 211 16 211 16 186 16 178 16 178 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 3 224 173 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 3 726 142 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 2 792 846 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 11,0 14,0 8,0 6,0 0,5 135,7 145,5 73,4 133,3 1 041,6 135,7 145,5 73,4 133,3 1 041,6 1 088,8 687,9 341,4 887,7 310,0 716,5 501,2 318,2 333,6 3 035,9 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 458,6 1 204,1 414,8 307,9 186,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,0 14,0 7,0 6,0 0,0 69,1 135,9 63,2 75,1 465,7 69,1 135,9 63,2 75,1 465,7 707,5 278,1 216,7 456,0 154,2 331,9 372,9 164,4 196,6 666,4 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 254,4 602,3 183,1 167,0 113,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 8,0 0,0 1,0 0,0 0,5 66,6 9,6 10,2 58,2 575,9 66,6 9,6 10,2 58,2 575,9 381,3 409,8 124,7 431,7 155,8 384,6 128,3 153,8 137,0 2 369,5 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 204,2 601,8 231,7 140,9 73,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 857 549 575 1 133 2 559 857 549 575 1 133 2 559 3 693 4 048 3 785 3 829 1 059 903 1 483 942 1 458 1 942 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 999 1 575 1 023 3 106 510
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 10 7 9 30 11 315 293 290 213 874 315 293 290 213 874 1 317 1 080 1 074 1 417 441 535 480 434 453 385 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 665 523 518 535 449

Kontakt