KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 0 100 100 100 94 100 95 100 100 94 100 95 100 98 100 93 100 98 98 99 99 99 100 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 98 100 100 100 98
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 078 2 209 2 299 2 730 2 730 4 446 4 573 4 621 4 811 4 576 4 446 4 573 4 621 4 811 4 576 4 192 4 270 4 433 4 645 3 945 3 901 3 693 3 961 4 354 4 390 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 3 078 3 067 3 191 3 450 3 510
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,41 0,63 1,01 0,73 9,33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 0,35 0,48 0,51 0,47 0,56
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,2 55,5 57,7 60,9 35,1 40,1 50,0 40,8 55,0 61,2 48,6

Kontakt