KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . 126 118 99 109 113 114 131 103 109 113 114 131 103 123 119 129 132 100 108 114 122 112 105 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 99 101 576 113 85
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . 0,81 0,75 0,60 0,74 0,71 0,76 0,92 0,61 0,74 0,71 0,76 0,92 0,61 0,86 0,82 0,87 0,81 0,59 0,67 0,67 0,69 0,65 0,55 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,69 0,64 0,68 0,62 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . 100,0 100,0 100,0 97,4 96,9 96,7 98,1 96,6 97,4 96,9 96,7 98,1 96,6 97,4 97,2 97,1 96,9 98,1 96,5 96,1 96,3 96,3 95,1 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 96,0 95,6 96,7 97,0 96,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . 157 155 164 141 254 141 136 133 141 254 141 136 133 160 161 157 166 153 129 140 148 140 137 166 155 154 154 136 168 158 155 153 135 121 127 706 144 117
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 100 100 100 88 92 87 87 78 88 92 87 87 78 83 85 85 84 85 86 86 88 85 80 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 83 84 85 84 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 0 6 3 6 4 14 6 3 6 4 14 10 9 8 7 13 10 8 11 10 14 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 15 13 13 13 14
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 0 5 3 6 7 6 5 3 6 7 6 4 4 4 6 1 2 3 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 100 100 100 96 97 97 97 96 96 97 97 97 96 95 95 96 96 98 96 95 97 97 95 95 95 95 96 96 95 95 94 96 96 94 95 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . 0 0 0 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 7 6 6 7 0 5 7 2 3 8 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4

Kontakt