KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 126 108 109 113 114 111 123 119 129 105 108 114 122 102 109 111 126 101 109 113 127 99 99 101 109
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,81 0,76 0,74 0,71 0,76 0,83 0,86 0,82 0,87 0,66 0,67 0,67 0,69 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,72 0,69 0,64 0,68
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 100,0 97,8 97,4 96,9 96,7 97,6 97,4 97,2 97,1 96,4 96,5 96,1 96,3 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 95,9 96,0 95,6 96,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 157 137 141 254 141 145 160 161 156 132 129 140 154 147 166 155 154 154 168 158 155 124 121 127 133
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 87 88 92 87 84 83 85 85 86 86 86 85 84 85 84 83 82 84 83 82 85 83 84 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 5 6 3 6 9 10 9 8 10 10 8 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 15 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 6 5 3 6 3 4 4 4 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 0 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 96 96 97 97 94 95 95 96 96 96 95 97 94 95 95 95 94 95 95 95 95 94 95 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 0 6 5 4 4 9 7 6 6 4 5 7 2 7 6 5 5 6 5 4 4 3 4 3 4

Kontakt