KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 16,6 22,4 109,6 32,8 37,7 48,7 59,2 54,1 52,9 53,1 55,3 51,8 42,8 49,3 51,8 42,7 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 39,9 38,9 42,9 40,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 207,7 245,1 212,2 217,1 125,7 129,6 138,6 133,6 136,2 133,6 142,6 143,4 138,3 137,7 132,7 134,1 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 135,6 135,6 135,6 138,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 12,6 10,6 2,0 5,3 3,9 4,4 4,0 4,2 3,5 4,2 4,3 4,1 5,5 5,7 5,4 4,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,6 4,8 4,7 5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,3 5,7 5,5 5,6 9,5 10,1 10,3 10,3 8,9 8,7 8,5 8,7 8,3 8,3 8,5 8,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,6 8,6 8,9 8,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 71,4 57,6 71,0 81,5 69,0 71,0 68,3 70,7 67,2 70,9 70,8 72,1 64,3 67,8 69,2 73,5 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 66,7 69,4 72,2 71,0
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 78,6 59,3 80,6 65,5 64,9 68,0 63,5 68,6 67,4 67,1 69,4 68,8 67,9 65,3 67,1 68,0 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 69,4 69,4 69,7 68,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 17,4 16,0 15,7 17,7 14,8 15,0 14,3 14,2 14,1 13,9 13,7 13,5 15,8 15,5 15,2 15,0 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,2 16,0 15,6 15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 36,0 40,2 40,0 39,5 40,3 40,7 41,1 41,5 40,2 40,6 41,0 41,0 40,1 40,5 40,9 41,0 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,7 41,0 41,3 41,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,3 26,3 24,2 23,7 24,7 24,8 25,2 24,8 23,8 23,4 22,9 22,7 25,1 24,6 23,8 23,8 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,4 23,7 23,4 22,9
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 106 112,1 113 253,5 111 968,0 108 443,6 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 886,3 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 105 454,4 107 471,0 112 183,8 116 706,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt