KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . 8,3 7,7 8,3 8,1 8,1 8,1 9,0 8,1 8,1 8,1 8,1 9,0 8,1 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 7,6 7,5 7,8 8,0 8,6 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . 6 -69 99 212 199 185 212 324 212 199 185 212 324 220 248 253 261 318 247 255 297 221 212 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 177 180 199 244 240
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . 5,74 5,42 5,76 5,68 5,49 6,19 6,76 5,46 5,68 5,49 6,19 6,76 5,46 6,47 6,74 6,92 6,75 6,24 4,81 4,80 4,82 4,95 4,70 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,79 5,60 5,67 5,20 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . 253 252 479 72 67 58 64 88 72 67 58 64 88 91 84 93 83 104 96 103 105 73 107 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 79 97 75 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . 408 383 389 483 523 497 539 529 483 523 497 539 529 488 483 511 555 539 502 522 551 555 563 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 415 441 466 516 494
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . 1 0 0 153 179 159 183 172 153 179 159 183 172 154 160 160 178 167 163 165 178 174 178 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 123 132 131 150 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . 126 118 99 109 113 114 131 101 109 113 114 131 101 123 119 129 132 100 108 114 122 112 104 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 99 101 109 113 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt