KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 076 1 355 1 342 1 314 1 403 1 153 1 213 1 382 1 267 1 306 1 153 1 213 1 382 1 267 1 306 1 354 1 446 1 605 1 773 1 670 1 026 1 096 1 149 1 162 1 396 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 308 1 335 1 440 1 519 1 513
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 969 1 166 1 184 1 198 1 216 953 1 037 1 069 982 1 023 953 1 037 1 069 982 1 023 1 104 1 179 1 247 1 349 1 280 856 920 925 964 1 109 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 080 1 098 1 180 1 252 1 267
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 107 189 158 116 187 200 176 313 285 283 200 176 313 285 283 250 266 358 424 390 171 176 225 198 287 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 227 237 260 267 246
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 966 1 237 1 184 1 174 1 234 892 928 1 045 971 913 892 928 1 045 971 913 962 1 020 1 165 1 219 1 129 718 775 824 859 869 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 943 957 1 023 1 076 1 074
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -1 71 2 2 18 -14 -44 59 30 51 -14 -44 59 30 51 15 20 68 42 86 -13 -9 23 9 55 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 21 16 35 28 27
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 967 1 166 1 182 1 172 1 216 905 972 986 940 862 905 972 986 940 862 946 1 000 1 096 1 177 1 043 731 784 801 850 814 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 922 941 987 1 048 1 047
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,33 0,40 0,33 0,33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,73 0,73 0,75 0,77 1,44
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,14 0,29 0,36 0,29 0,29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,47 0,46 0,48 0,51 1,18
Antall bygningsbranner (antall) antall 1 2 5 3 3 49 44 67 40 159 49 44 67 40 159 154 131 183 159 60 113 112 105 121 260 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 126 132 136 128 117
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 1 2 8 12 1 150 151 126 137 353 150 151 126 137 353 760 567 511 584 273 430 360 366 385 580 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 675 449 529 469 365

Kontakt