KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 87 85 93 89 83 1 491 1 508 1 378 1 276 5 404 1 491 1 508 1 378 1 276 5 404 5 020 5 253 5 223 5 088 2 991 4 220 4 190 4 184 4 271 8 519 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 5 895 6 130 6 126 5 908 5 848
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 17 17 18 17 16 21 21 21 25 20 21 21 21 25 20 25 27 27 26 26 22 22 22 20 18 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 55 56 52 54 58 69 69 67 55 68 69 69 67 55 68 60 62 62 65 63 64 66 68 66 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 327 266 799 4 835 1 625 1 363 1 222 2 510 1 583 1 256 1 363 1 222 2 510 1 583 1 256 1 484 1 559 1 157 2 119 2 001 1 625 1 816 1 988 1 368 1 390 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 11 423 12 464 16 362 11 101 10 652 7 886 9 171 9 163 7 293 12 117 7 886 9 171 9 163 7 293 12 117 7 424 7 539 7 367 8 694 16 524 10 447 10 013 10 503 9 699 9 428 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 9 319 11 400 10 429 10 862 11 948
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 79 .. 30 16 41 28 25 24 14 24 28 25 24 14 24 26 26 25 27 27 17 16 21 25 28 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 0 14 5 11 4 62 14 5 11 4 62 30 22 25 49 11 39 37 25 26 306 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 59 42 48 55 44
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : 0,8 : 0,8 1,1 1,0 1,7 1,2 0,8 1,1 1,0 1,7 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 14,9 13,2 12,2 11,2 13,6 14,9 11,9 10,3 15,3 10,7 14,9 11,9 10,3 15,3 10,7 14,7 11,4 9,8 11,0 10,1 17,6 14,5 12,9 15,6 17,7 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 15,2 12,8 11,4 10,4 11,1

Kontakt