KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 325 1 400 1 405 1 515 1 563 43 840 45 265 45 903 46 549 20 030 43 840 45 265 45 903 46 549 20 030 14 419 14 542 16 030 16 175 16 581 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 14 691 14 524 15 759 17 366 18 128 14 691 14 524 15 759 17 366 18 128 14 691 14 524 15 759 17 366 18 128
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 25,5 18,2 18,2 19,7 20,3 4,1 4,2 4,2 4,3 .. 4,1 4,2 4,2 4,3 .. 6,2 6,3 6,9 7,0 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,7 3,7 4,0 4,4 .. 3,7 3,7 4,0 4,4 .. 3,7 3,7 4,0 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 52 77 77 77 77 10 821 10 821 10 821 10 769 .. 10 821 10 821 10 821 10 769 .. 2 336 2 322 2 322 2 303 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 3 942 3 970 3 970 3 953 .. 3 942 3 970 3 970 3 953 .. 3 942 3 970 3 970 3 953 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 5 5 4 3 3 2 028 1 998 1 941 1 902 .. 2 028 1 998 1 941 1 902 .. 517 500 493 485 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 316 313 298 287 .. 316 313 298 287 .. 316 313 298 287 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 1 178 1 178 755 760 735 422 477 420 964 424 497 421 865 .. 422 477 420 964 424 497 421 865 .. 91 012 91 782 91 904 90 548 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 92 317 91 923 91 556 91 219 .. 92 317 91 923 91 556 91 219 .. 92 317 91 923 91 556 91 219 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 3 313 941 3 320 173 3 320 173 3 301 721 .. 3 313 941 3 320 173 3 320 173 3 301 721 .. 659 139 658 705 658 705 655 130 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 635 286 761 739 761 739 761 155 .. 635 286 761 739 761 739 761 155 .. 635 286 761 739 761 739 761 155 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 564,9 1 235,9 367,8 614,4 86,7 564,9 1 235,9 367,8 614,4 86,7 30,1 24,3 1,2 38,4 124,5 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 451,7 678,9 1 141,8 65,0 51,7 451,7 678,9 1 141,8 65,0 51,7 451,7 678,9 1 141,8 65,0 51,7
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258,5 144,2 180,8 307,3 47,3 258,5 144,2 180,8 307,3 47,3 21,1 16,0 1,2 3,1 15,0 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 200,6 33,1 90,7 26,9 18,7 200,6 33,1 90,7 26,9 18,7 200,6 33,1 90,7 26,9 18,7
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,4 1 091,7 187,0 307,1 39,4 306,4 1 091,7 187,0 307,1 39,4 9,0 8,3 0,0 35,3 109,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 251,1 645,8 1 051,1 38,1 33,0 251,1 645,8 1 051,1 38,1 33,0 251,1 645,8 1 051,1 38,1 33,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 19 0 0 0 823 1 352 887 1 746 352 823 1 352 887 1 746 352 71 228 148 185 159 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 252 420 310 631 447 252 420 310 631 447 252 420 310 631 447
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 4 7 1 3 3 663 547 417 491 178 663 547 417 491 178 73 153 193 69 64 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 141 121 110 187 143 141 121 110 187 143 141 121 110 187 143

Kontakt