KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,3 7,0 7,7 6,8 6,4 4,5 4,3 4,5 4,3 4,7 4,5 4,3 4,5 4,3 4,7 6,7 6,4 6,2 6,2 7,4 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,2 2,1 3,2 2,2 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 2,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 1,3 1,1 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 1,5 1,5 1,5 1,3 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 27 481 28 707 27 364 31 098 32 288 200 169 198 235 213 337 214 068 108 203 200 169 198 235 213 337 214 068 108 203 59 313 60 004 57 938 61 749 62 732 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 103 634 103 320 106 633 111 296 130 974 103 634 103 320 106 633 111 296 130 974 103 634 103 320 106 633 111 296 130 974
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 939 5 245 5 980 5 621 5 603 2 818 2 812 3 028 3 022 3 546 2 818 2 812 3 028 3 022 3 546 6 573 6 380 6 373 6 746 8 348 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 992 3 116 3 328 3 411 3 718 2 992 3 116 3 328 3 411 3 718 2 992 3 116 3 328 3 411 3 718
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 870 1 038 1 819 1 499 666 1 477 1 428 1 063 952 2 377 1 477 1 428 1 063 952 2 377 2 286 1 972 4 252 5 938 5 308 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 1 124 1 651 2 040 1 914 1 339 1 124 1 651 2 040 1 914 1 339 1 124 1 651 2 040 1 914 1 339
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 5,5 5,3 5,0 4,9 4,7 5,0 5,2 4,9 5,4 4,6 5,0 5,2 4,9 5,4 4,6 4,1 4,2 4,7 4,4 4,1 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 3,4 3,7 3,6 3,4 3,3 3,4 3,7 3,6 3,4 3,3 3,4 3,7 3,6 3,4 3,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 23,2 22,9 22,8 23,0 18,6 22,3 23,7 20,8 20,6 24,6 22,3 23,7 20,8 20,6 24,6 27,6 27,5 24,4 24,8 21,7 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 19,4 20,4 19,8 18,3 16,3 19,4 20,4 19,8 18,3 16,3 19,4 20,4 19,8 18,3 16,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 17,1 17,6 16,1 13,4 19,4 16,4 16,7 16,3 15,2 21,6 16,4 16,7 16,3 15,2 21,6 36,3 34,5 33,3 32,1 47,2 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 18,1 17,9 16,4 16,0 21,5 18,1 17,9 16,4 16,0 21,5 18,1 17,9 16,4 16,0 21,5
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 5 132 5 131 4 911 5 341 5 347 72 655 70 063 67 695 70 410 30 273 72 655 70 063 67 695 70 410 30 273 13 237 13 468 13 030 13 322 10 455 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 40 726 41 365 39 514 40 411 40 802 40 726 41 365 39 514 40 411 40 802 40 726 41 365 39 514 40 411 40 802
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt