KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 103 89 100 108 109 100 121 115 139 123 100 121 115 139 123 121 139 147 167 176 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,93 0,75 0,73 0,88 0,88 0,75 0,80 0,77 0,87 0,94 0,75 0,80 0,77 0,87 0,94 0,87 0,92 0,93 0,95 0,95 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,85 0,84 0,82 0,98 1,01 0,85 0,84 0,82 0,98 1,01 0,85 0,84 0,82 0,98 1,01
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 97,1 99,2 99,1 99,6 99,9 95,5 96,5 96,2 97,0 98,5 95,5 96,5 96,2 97,0 98,5 99,7 99,4 99,1 99,1 99,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 98,0 96,7 96,8 97,6 95,9 98,0 96,7 96,8 97,6 95,9 98,0 96,7 96,8 97,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 305 176 212 176 176 175 188 186 190 160 175 188 186 190 160 194 207 179 190 150 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 189 206 204 214 192 189 206 204 214 192 189 206 204 214 192
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 88 82 78 86 89 87 83 86 94 89 87 83 86 94 96 97 96 98 97 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 11 16 21 14 7 10 15 11 6 7 10 15 11 6 1 3 3 0 0 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 99 99 100 100 95 95 94 95 99 95 95 94 95 99 99 99 99 100 100 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 7 3 3 1 1 6 4 3 4 0 6 4 3 4 0 1 0 0 0 0 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3

Kontakt