KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Husholdningsavfall

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 551 3 874 3 874 3 874 3 874 2 781 2 788 2 831 2 847 2 847 2 781 2 788 2 831 2 847 2 847 2 932 2 966 3 031 3 337 3 337 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 3 670 3 896 3 875 3 870 3 870 3 670 3 896 3 875 3 870 3 870 3 670 3 896 3 875 3 870 3 870
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 21,8 24,0 33,9 36,0 43,7 33,5 33,7 35,6 38,7 .. 33,5 33,7 35,6 38,7 .. 33,5 34,2 35,2 36,1 .. 37,8 38,0 39,0 40,0 .. 37,9 38,1 39,0 39,8 .. 19,8 19,2 23,1 26,0 .. 19,8 19,2 23,1 26,0 .. 19,8 19,2 23,1 26,0 ..
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 0 98 100 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 446,4 424,4 412,1 430,1 .. 446,4 424,4 412,1 430,1 .. 490,4 514,0 525,3 506,6 .. 453,8 448,5 440,9 436,4 .. 438,8 433,0 426,0 420,6 .. 410,6 411,4 377,9 401,4 .. 410,6 411,4 377,9 401,4 .. 410,6 411,4 377,9 401,4 ..

Kontakt