KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 27 395 32 058 35 883 39 952 42 386 29 095 31 201 32 643 34 759 39 359 29 095 31 201 32 643 34 759 39 359 40 386 42 560 43 974 46 633 49 755 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 30 611 33 128 35 257 37 333 39 164 30 611 33 128 35 257 37 333 39 164 30 611 33 128 35 257 37 333 39 164
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 333,2 372,5 398,5 427,1 460,4 358,8 365,4 379,0 392,5 431,4 358,8 365,4 379,0 392,5 431,4 465,8 462,6 473,3 477,8 476,1 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 379,2 382,9 392,3 409,4 418,4 379,2 382,9 392,3 409,4 418,4 379,2 382,9 392,3 409,4 418,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 20,9 25,7 25,3 25,6 26,7 31,4 32,4 32,3 33,4 34,3 31,4 32,4 32,3 33,4 34,3 28,0 29,2 29,3 29,8 31,0 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 28,8 30,7 30,1 31,1 31,6 28,8 30,7 30,1 31,1 31,6 28,8 30,7 30,1 31,1 31,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 65,0 66,8 65,8 67,7 67,1 75,4 75,4 75,8 76,3 73,6 75,4 75,4 75,8 76,3 73,6 72,8 75,4 74,7 75,7 79,4 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 68,6 69,0 69,4 69,4 70,8 68,6 69,0 69,4 69,4 70,8 68,6 69,0 69,4 69,4 70,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,59 0,63 0,65 0,68 0,72 0,59 0,58 0,59 0,61 0,57 0,59 0,58 0,59 0,61 0,57 0,67 0,68 0,72 0,74 0,72 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,57 0,57 0,60 0,60 0,59 0,57 0,57 0,60 0,60 0,59 0,57 0,57 0,60 0,60
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,1 35,8 37,4 39,3 40,6 36,1 36,2 36,4 35,3 38,4 36,1 36,2 36,4 35,3 38,4 36,5 34,2 33,1 34,2 32,4 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 39,1 38,7 38,4 37,9 36,1 39,1 38,7 38,4 37,9 36,1 39,1 38,7 38,4 37,9 36,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 52,6 54,7 52,6 50,2 48,0 45,0 46,2 46,3 31,6 45,9 45,0 46,2 46,3 31,6 45,9 37,4 39,3 38,4 23,9 39,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 46,0 47,7 47,7 47,9 48,5 46,0 47,7 47,7 47,9 48,5 46,0 47,7 47,7 47,9 48,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,2 17,4 18,0 16,3 14,4 14,2 8,7 13,2 12,8 11,2 14,2 8,7 13,2 12,8 11,2 17,4 21,3 16,3 15,3 15,5 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 16,4 16,1 15,6 14,7 12,6 16,4 16,1 15,6 14,7 12,6 16,4 16,1 15,6 14,7 12,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 97,6 97,8 90,1 83,2 84,0 89,6 86,5 86,8 86,2 83,6 89,6 86,5 86,8 86,2 83,6 97,8 97,7 98,3 99,1 98,0 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 83,2 81,7 83,7 81,2 82,8 83,2 81,7 83,7 81,2 82,8 83,2 81,7 83,7 81,2 82,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 010 4 857 4 991 5 251 5 383 3 569 3 867 4 049 4 281 4 636 3 569 3 867 4 049 4 281 4 636 4 133 4 451 4 680 5 070 5 036 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 812 4 124 4 450 4 568 4 893 3 812 4 124 4 450 4 568 4 893 3 812 4 124 4 450 4 568 4 893
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,0 3,1 3,2 0,0 3,2 3,0 3,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 9,7 9,4 8,7 8,8 8,5 9,7 9,4 8,7 8,8 8,5 9,7 9,4 8,7 8,8 8,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,19 1,00 0,51 0,75 0,74 0,49 0,94 0,54 0,54 0,49 0,49 0,94 0,54 0,54 0,49 0,62 0,52 0,70 0,72 0,59 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,47 0,57 0,45 0,53 0,52 0,47 0,57 0,45 0,53 0,52 0,47 0,57 0,45 0,53 0,52
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,60 0,00 0,00 0,00 0,63 0,60 0,00 0,00 0,00 1,56 1,62 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,58 0,66 0,66 0,86 0,66 0,58 0,66 0,66 0,86 0,66 0,58 0,66 0,66 0,86 0,66
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,2 5,2 5,3 5,5 5,7 5,0 5,4 5,1 5,3 6,0 5,0 5,4 5,1 5,3 6,0 5,1 5,6 5,7 6,0 6,6 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,8 6,1 5,8 6,0 6,2 5,8 6,1 5,8 6,0 6,2 5,8 6,1 5,8 6,0 6,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 14,3 19,5 17,2 16,7 17,2 11,7 12,3 12,9 13,0 15,2 11,7 12,3 12,9 13,0 15,2 19,6 20,0 20,3 19,5 18,0 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 15,7 16,6 16,5 17,1 17,9 15,7 16,6 16,5 17,1 17,9 15,7 16,6 16,5 17,1 17,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,0 8,5 8,0 8,2 9,5 10,0 10,5 11,0 11,1 11,9 10,0 10,5 11,0 11,1 11,9 13,5 12,9 13,4 13,5 13,3 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 9,9 10,7 11,3 11,2 11,4 9,9 10,7 11,3 11,2 11,4 9,9 10,7 11,3 11,2 11,4
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 43,5 48,1 46,1 50,8 49,7 40,2 43,6 41,4 46,7 55,8 40,2 43,6 41,4 46,7 55,8 55,9 54,7 56,7 56,1 53,1 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 49,1 49,6 42,9 48,1 55,2 49,1 49,6 42,9 48,1 55,2 49,1 49,6 42,9 48,1 55,2
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 99,3 96,1 89,1 82,0 88,7 81,2 85,8 83,9 81,8 33,2 81,2 85,8 83,9 81,8 33,2 91,3 93,1 94,5 91,9 103,2 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 67,1 81,6 77,1 65,4 79,4 67,1 81,6 77,1 65,4 79,4 67,1 81,6 77,1 65,4 79,4
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt